گالری جواهرات گلا نوشهر

گالری جواهرات گلا

گالری جواهرات گلا به مدیریت خانم موسویان در یکی از واحد های پاساژ لنگر در همافران نوشهر قرار دارد که این فروشگاه توسط موسسه حفاظتی آریا (AAS) به وسیله دوربین مداربسته AAS و سیستم برق اضطراری هوشمند برای تامین برق کل واحد ایمن گردیده است.

AAS #دوربین مداربسته #برق اضطراری #نوشهر